Az információ bejelentésének módja

A jelentéseket a CESOP XML-sémán alapuló fájlként kell benyújtani az E-Banktitok-rendszerben (EBT) egy API-n keresztül. A jelentés benyújtásának módjáról, a fejlesztéshez szükséges interfészleírásról a NAV honlapján közzétett technikai útmutató nyújt bővebb tájékoztatást.

A pénzforgalmi szolgáltatónak a jelentés API-n keresztüli benyújtásához előzetesen regisztrálnia kell az EBT rendszerben és szüksége lesz EBT-tanúsítványra is. Erről az https://openkkk.nav.gov.hu/ oldalon található tájékoztatás.

A jelentés benyújtása után a pénzforgalmi szolgáltató az EBT-rendszeren keresztül visszajelzést kap arról, hogy a jelentés megfelel-e a követelményeknek. Ha a jelentés nem volt megfelelő, akkor azt újra be kell nyújtani. A válasz jelzi, hogy a jelentés mely részét kell kijavítani. Az adóhatóság közvetlenül is kapcsolatba léphet a pénzforgalmi szolgáltatóval a szükséges korrekciókkal kapcsolatban.

Az elkészített adatszolgáltatási állományok ellenőrzése

Az Európai Bizottság elkészített egy ún. Validációs Modult a CESOP rendszerhez, melynek használatával az elkészített adatszolgáltatási állományok megfelelősége ellenőrizhető.

A Validációs Modul az XSD ellenőrzés mellett a legtöbb olyanüzleti ellenőrzést is elvégzi, mely az adatok EU-s központi CESOP rendszerbe történő megérkezésekor is végrehajtásra kerül. A modul használata beépíthető a Pénzforgalmi szolgáltatók adatküldési folyamatába, így csökkenthető a központi rendszertől visszaérkező hibaüzenetek és a javítandó adatszolgáltatások száma.

A Validációs Modul 1.4.5 verziója a kapcsolódó útmutatóval együtt elérhető az https://openkkk.nav.gov.hu/ oldalon, a „Specifikációk” mappa „CESOP specifikáció” almappájában.

A Validációs Modul által végzett ellenőrzések listája megtalálható a publikált csomag részét képező CESOP Validation Module v1.4.5 - User Manual v3.02.pdf dokumentumban, míg az ellenőrzési szabályok részletes leírása a Central Electronic System of Payment information (CESOP) (europa.eu) oldalon publikált XSD and XSD User Guide packagerészét képző CESOP - XSD User Guide-v5.00.docx dokumentumban szerepel.