A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) többféle levelet küldhet Önnek.

Egyes küldemények, mint a határozatok, végzések joghatással bírnak, tehát kötelező érvényűek, mások tájékoztatják valamilyen fontos információról határidőről, változásról, tudnivalóról, vagy épp valamilyen intézkedést várnak el Öntől, például egy elrontott bevallás javítását vagy adószámlája rendezését.

Abban, hogy mi a teendője, minden esetben segít eligazodni a levél tárgya.

 

Levéltípusok

Határozat

A NAV érdemi döntését határozatba foglalja, például:

 • adókötelezettséget állapít meg,
 • kiutalási, visszatérítési kérelmét teljesíti vagy elutasítja,
 • elbírálja a fizetési kedvezményi kérelmet,
 • mulasztási bírságot szab ki,
 • biztosítási jogviszonyt állapít meg,
 • vagyontárgyat lefoglal,
 • adószámot töröl.

Végzés

 • A NAV az eljárás valamely mozzanatáról végzést hoz, például:
 • az ellenőrzési határidőt meghosszabbítja,
 • az eljárást megszünteti,
 • a képviselő eljárását visszautasítja,
 • dönt a bizonyítékok előterjesztéséről,
 • szakértőt rendel ki,
 • eljárási bírságot szab ki.

Idézés

A NAV idézést küld, ha személyesen – adózóként vagy tanúként – meg kell jelennie a hatósági eljárás során.

Értesítés

 • A NAV értesítést küld
 • ha például hatósági eljárást indít,
 • egyes eljárási cselekmények – például egy tanú meghallgatásának – időpontjáról,
 • például az elmaradt adó- vagy járulékfizetésről
 • a bevallás elmulasztásáról, javításáról.

 

Felszólítás

Ha valamilyen intézkedést kell tennie, felszólítást kap a NAV-tól, például

 • bevallást kell benyújtania,
 • iratot kell bemutatnia,
 • képviseleti jogát kell igazolnia,
 • nyilatkozatot kell tennie.

 

Tájékoztatás

Ez a levél fontos információkat tartalmaz, amelyek segítik jogai gyakorlását, például tájékoztatást kap

 • adószámlája egyenlegéről,
 • ha jogi segítségnyújtást vehet igénybe,
 • ha közérdekű bejelentését kivizsgálták,
 • ha kockázatos adózóval van üzleti kapcsolatban,
 • ha bejelentés nélküli vagy nem valós adatokkal foglalkoztatják.

 

Fizetési meghagyás

A NAV fizetési meghagyásban tájékoztatja illetékfizetési kötelezettségéről.

 

Jegyzőkönyv

A NAV ebben rögzíti az ellenőrzés megállapításait és az egyes eljárási cselekményeket, például jegyzőkönyvet kaphat

 • az ellenőrzés megállapításairól,
 • személyes meghallgatásáról,
 • tanú meghallgatásáról,
 • hatósági tanúk igénybevételéről,
 • iratok átadás-átvételéről,
 • iratanyag visszaadásáról.

 

A leggyakoribb levéltípusokhoz kapcsolódó teendők

Levéltípus

Teendő

Adószámla-kivonat

Adószámla-egyeztetés,

esetleges tartozás rendezése,

túlfizetés kiutaltatása az ATVUT17-es nyomtatványon,

fizetési könnyítési kérelem benyújtása a FAM01. vagy FAG01. nyomtatványon

Hibaüzenet benyújtott bevalláshoz kapcsolódóan

Javított bevallás benyújtása a hibaüzenetben szereplő „bevallás vonalkódja” feltüntetésével

Bevallás NAV általi javításáról szóló értesítés (például számítási hiba esetén)

Ha egyetért vele, nincs teendő

Túlfizetés hatósági átvezetéséről, vagy kiutalni kért összeg visszatartásáról szóló értesítés

Szükség esetén egyeztetés, tartozás rendezése

Egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos értesítés

Kötelezettség vitatása esetén egyeztetés. (Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatos egyeztetés az egészségbiztosítóval (NEAK), biztosítási jogviszonyt érintő egyeztetés a NAV-val),

fizetési könnyítési kérelem benyújtása a FAM01. vagy FAG01. nyomtatványon

Köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésről szóló értesítés

Köztartozás megfizetése vagy gyeztetés, észrevétel benyújtása

Fizetési meghagyás, például lakásvásárlási illetékről

Illeték befizetése, esetleg fizetési könnyítési kérelem benyújtása a FAM01. vagy FAG01. nyomtatványon,

illetékmentességre, -kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtása kötetlen formában (ePapíron is)

Gépjárműadóhoz kapcsolódó határozatok és végzések

Gépjárműadó befizetése,

kedvezmény, mentesség bejelentése a GJADO nyomtatványon


További információ, segítség

 

Ha a NAV levelével kapcsolatban kérdései merülnek fel,

 • ha a levél felső részében feltüntettük az ügyintézőt, keresse bizalommal munkatársunkat,
 • egyéb esetben segítséget kérhet, tájékozódhat a következő elérhetőségeinken.

 

 • A NAV honlapján (például: információs füzetek, „Fontos” és „Friss információk” rovatok).

 

 

 • Telefonon:
  • általános adójogi kérdésekben a NAV Infóvonalán
   • belföldről a 1819,
   • külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
  • konkrét, adótitkot érintő ügyben a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül PIN-kóddal*
   • belföldről a +36 80 20-21-22-es,
   • külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

 

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor EGYKE-adatlapot is be kell nyújtania.

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma (amely nem azonos az adóazonosító jellel), akkor azt a TEL jelű nyomtatványon igényelhet, amit az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA), az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramon (ÁNYK) keresztül, vagy személyesen nyújthat be a NAV-hoz.