A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az internetes honlapjain elhelyezett információs szolgáltatással is segítséget kíván nyújtani Önnek az adózással kapcsolatos problémáinak megoldásában. Mielőtt elektronikus levélben megkeresne bennünket, kérjük, olvassa el az alábbiakat:

  1. Először is engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a honlap többi részén elhelyezett tájékoztató anyagainkra, különösen az „Információs füzetek” aktuális évi tájékoztatójára, melyek átfogó jelleggel ismertetnek egy-egy fontos, közérdeklődésre számot tartó témát. Kérjük, hogy kizárólag ezek áttanulmányozását követően keressen meg bennünket elektronikus levélben.

  2. A tájékoztatási kötelezettség az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi adónemet, illetőleg az adózás egészét érintő – anyagi, eljárásjogi és technikai – kérdések megválaszolására terjed ki. Így nem feladatunk pl. az önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatás, valamint az általános vállalkozási, üzletviteli tanácsadás sem.

  3. Az adóhatóságot a hivatali eljárása során titoktartási kötelezettség terheli, így konkrét adózóval kapcsolatos ügyekben elektronikus levél útján nem adhatunk felvilágosítást. Konkrét adóügyekben kérdésével, kérésével, az illetékességgel rendelkező megyei adóigazgatóság ügyfélszolgálati irodáit személyesen, vagy írásban szíveskedjen megkeresni.

  4. Felhívjuk figyelmét, hogy a válaszadás ideje megegyezik a szokásos ügyintézési határidővel.

Kérjük, hogy a kötelezően kitöltendő adatok mindegyikét valós adatokkal szíveskedjék kitölteni, ellenkező esetben megkeresésére nem áll módunkban válaszolni. Kizárólag nem magyar állampolgárságú érdeklődőktől a webmesterhez küldött leveleket is elfogadjuk.

e-mail küldése e-mail küldéseLevélküldés