A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) Adótudatosság Stratégiájában megfogalmazott szempontoknak megfelelően a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum (továbbiakban: PAM) elkészítette és sikeresen működteti múzeumpedagógiai programját, amely iránt a legnagyobb érdeklődés a középiskolák részéről jelentkezik. A megkeresések többsége projektnapokhoz kapcsolódik, ilyenkor az iskolák tematikus foglalkozásokat szerveznek. Ezen alkalmakkor lehetőség van osztálytermi előadások megtartására, ugyanakkor a csoportok gyakran élnek a múzeumlátogatás lehetőségével is. A diákok az adózás kultúrtörténeti jelentőségének bemutatása mellett tájékoztatást kaphatnak egyéb, a NAV munkájával összefüggő különféle tevékenységekről is. Az állami költségvetéstől a jövedéki termékeken át, a bankjegyismerettől a csempészetig, a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmétől a hamis termékek felismeréséig sokféle témával képes a múzeum a mai fiatalok megszólítására.

6. osztályos diákok a szabadon élő veszélyeztetett fajok védelméről, illetve a CITES egyezményről tanulnak.JPG 6. osztályos diákok a szabadon élő veszélyeztetett fajok védelméről, illetve a CITES egyezményről tanulnak.JPG

6. osztályos diákok a szabadon élő veszélyeztetett fajok védelméről, illetve a CITES egyezményről tanulnak

 

A Nemzeti Alaptanterv tartalmi szabályozásában előírja a gazdasági és pénzügyi nevelés alapjainak oktatását.[1] A PAM-ba visszatérő szakiskolák pedagógusai hasznosnak találják az itt elsajátítható ismereteket. Fontos tényező a könnyű megközelíthetőség, a díjtalan belépő és a színes, érdekes (szintén ingyenes) múzeumpedagógiai foglalkozások, melyek figyelembe veszik az életkori sajátosságokat és az iskolarendszerből fakadó különbségeket. A bejelentkezés folyamata egyszerű és gyors (e-mailben[2]), illetve a múzeum rugalmasan képes kezelni a pedagógusok részéről felmerülő igényeket

8. osztályos diákok kihelyezett történelem órán a dualizmus témakört dolgozzák fel a PAM állandó kiállításának segítségével.JPG 8. osztályos diákok kihelyezett történelem órán a dualizmus témakört dolgozzák fel a PAM állandó kiállításának segítségével.JPG

8. osztályos diákok kihelyezett történelem órán a dualizmus témakört dolgozzák fel a PAM állandó kiállításának segítségével

 

A PAM tematikus szakgyűjteménye és egyedisége, a NAV-hoz fűződő élő viszonyrendszere vonzó szakmai programot tud nyújtani az iskolák és a közoktatásban tanuló diákok részére.

Gimnazisták a PAM egyenruha-raktárában, a NAV működését bemutató múzeumpedagógiai foglalkozáson.JPG Gimnazisták a PAM egyenruha-raktárában, a NAV működését bemutató múzeumpedagógiai foglalkozáson.JPG

Gimnazisták a PAM egyenruha-raktárában, a NAV működését bemutató múzeumpedagógiai foglalkozáson

 

Adózástörténeti előadás szakgimnáziumban.jpg Adózástörténeti előadás szakgimnáziumban.jpg

Adózástörténeti előadás szakgimnáziumban

 

Várjuk az iskolák, képzések, tanárok jelentkezését!

 


[1] 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.

Gazdasági és pénzügyi nevelés

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

[2] muzeum@nav.gov.hu