Egyéni vállalkozók bevallási adatai

Információ

Tájékoztatás a közzétett adatok közhitelességéről.

Az állami adó- és vámhatóság a bevallási adatok alapján, évente - a bevallási határidőt követő harminc napon belül - a honlapján adózónként közzéteszi az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók rendelkezésre álló bevételi, jövedelmi adatait, valamint adófizetési kötelezettségét. [2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 262. §], figyelembe véve, hogy a közzétételi kötelezettség az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói kör tekintetében teljesítendő. Ez alapján az Evectv. 2. § (2) bekezdésében felsorolt személyi kör (mezőgazdasági őstermelők, ügyvédek, közjegyzők, állatorvosok, egyéni szabadalmi ügyvivők, önálló bírósági végrehajtók) vonatkozásában a közzétételi kötelezettség nem áll fenn, mivel ezen személyek az Evectv. értelmében nem minősülnek egyéni vállalkozónak.

Az adatokat az alábbi lekérdező szolgáltatás igénybevételével érheti el az adószám törzsszáma (11 jegyű adószám első 8 számjegye) megadásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók NAV által hibátlanul feldolgozott bevallásadatai (személyijövedelemadó-bevallás, egyszerűsített vállalkozói adó bevallás, KATA bevallás) szerepelnek.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében kizárólag a kisadózó vállalkozásra vonatkozó bevételi értékhatárt meghaladó bevétel és annak adója kerül megjelenítésre.

Az adatok forintban értendők.