BREXIT információk BREXIT információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon a brexittel kapcsolatos legfrissebb információkat, dokumentumokat, hasznos linkeket és az Európai Bizottság híreit olvashatja.

 

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból (EU) és 2021. január 1-jén elhagyta az EU vámunióját is.

Az Egyesült Királyság távozása az EU-ból egyben azt is jelenti, hogy 2021. január 1-jétől „harmadik országnak”, vagyis EU-n kívüli országnak kell tekinteni. Ez alól kivél Észak-Írország, mivel ott az EU vám-, áfa- és statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is.

A fentiekből adódóan Nagy-Britannia (Anglia, Skócia, Wales) esetében megváltoztak a ki- és beutazás szabályai, valamint a Nagy-Britanniából érkező, illetve oda tartó termékek is vámkötelessé váltak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

 

Aktuális információk

A rovatban található uniós és nemzeti tájékoztatók a BREXIT aktuális helyzetéről adnak információt.

Változások az Egyesült Királyságba induló fuvaroknál 2022-ben (magyar nyelvű összefoglaló)

Az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok az IAFAK nyomtatványon igényelhetik vissza a Magyarországon megfizetett áfát

Változás az ELEKÁFA-eljárásban a brexit miatt

Kereskedelmi és együttműködési megállapodás

Tájékoztatás új kódokról és változásokról

Az EU-UK kereskedelmi megállapodás 2021. január 1-jei ideiglenes alkalmazása

Felkészülési útmutató

Iránymutató feljegyzés - angol nyelvű 2020.12.23.

Iránymutató feljegyzés - magyar nyelvű 2020.07.14.

Kiviteli forgatókönyvek

Áruk exportálása az Egyesült Királyságból

Áruk importálása az EU-ból az Egyesült Királyságba

Árutovábbítási forgatókönyvek

Határ az Európai Unióval

Francia vámhatóság angol nyelvű segédlete

Kérdések és válaszok a kilépés kapcsán

Kilépési megállapodás magyarul

Kilépési megállapodás angolul

Brexit felkészülés

Brexit ellenőrző lista

Alapvető információk

Vámjogi képviselet

Hasznos honlapok

Az Európai Bizottság által készített tájékoztató anyagok érhetőek el.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu

Az Egyesült Királyság bevételi- és vámhatóságának honlapja, melyen a kilépéssel kapcsolatban hasznos információk érhetőek el angol nyelven.

https://www.gov.uk/government/brexit

A magyar kormány által közzétett információk érhetőek el.

https://brexit.kormany.hu/index

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közzétett információk érhetőek el.

https://portal.nebih.gov.hu/brexit

Vámeljárások, engedélyek, adózás

Az alábbi elérhetőségen a vámeljárásokkal és engedélyekkel, illetve az árubehozatalkor felmerülő egyéb terhekkel (áfa, jövedéki adó) kapcsolatos tájékoztató található.

Árutovábbítás vámeljárás

A kilépés időpontjától kezdődően – amennyiben az áruk behozatala/kivitele az uniós jog alapján engedélyhez kötött – az EU-27-ből az Egyesült Királyságba vagy fordítva történő szállítások esetében szükség lesz ilyen behozatali/kiviteli engedélyre, illetve az Egyesült Királyság által uniós tagállamként az uniós jog alapján kiadott behozatali/kiviteli engedélyek már nem lesznek érvényesek a harmadik országokból az EU-27-be vagy fordítva történő szállítások tekintetében.
A dokumentum az ilyen engedéllyel érintett áruk felsorolását tartalmazza.

Behozatali és kiviteli engedélyek

A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságból behozott áruk vámfelügyelet alá tartoznak. A dokumentumból kiderül, hogy az ilyen áruk behozatala során milyen változásokra lehet számítani vám, áfa és jövedéki adó szempontból.

Vámügyek és közvetett adózás

A kilépés időpontjától kezdődően a határon átnyúló termékértékesítésekre és az uniós tagállamok közötti árumozgásra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók a 27 uniós tagállam és az Egyesült Királyság viszonylatában. A dokumentum azokat a szabályokat tartalmazza, amiket a kilépés időpontjától kezdődően az áfa tekintetében alkalmazni kell az árukra.

Általános forgalmi adó:

Szja, járulékok és társasági adó a brexit után

Jövedéki információk

Fontos tudnivalók a jövedéki termékekkel kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodók részére az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével kapcsolatban.

Brexit-információk a jövedéki termékkel kereskedőknek

Származás

Az áruk származásának és különösen a preferenciális származásnak a megállapítására jelentős hatással lesz a BREXIT. Számos kérdés merül fel az uniós exportőrök, továbbá az importőrök, illetve a vámtevékenységet nem végző termelők szemszögéből. A felmerülő kérdések megválaszolása érdekében az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre.

 

Szabadkereskedelmi megállapodások, vagy jogszabályok eredményeként az importálták áruk alacsonyabb mértékű vámtételre válhatnak jogosultakká. Az ilyen kedvezményes, azaz preferenciális elbánás feltétele – egyebek mellett –, hogy az áruk az adott megállapodásban, vagy jogszabályban meghatározott preferenciális származási szabályoknak megfeleljenek, a származás igazolt legyen és az importőr a preferenciális elbánást kérelmezze. Az Európai Bizottság közleménye a BREXIT preferenciális származású áruk Unióból való kivitelére és Unióba való behozatalára gyakorolt hatásait veszi sorra.

Az áruk preferenciális származása

Származási kérdések – BREXIT ülés

Áruosztályozás

Az Egyesült Királyság a BREXIT időpontját követően is részes fele marad a Harmonizált Rendszer (HR) Egyezménynek, mely 6 számjegyig egységesíti az áruk kapcsán alkalmazandó kódokat. Ebből következően az Európai Unióban jelenleg alkalmazott 10 jegyű vámtarifaszámok első 6 számjegyének megfelelő HR vámtarifaszámok az Egyesült Királyságban akkor is érvényben maradnak, ha a megállapodás nélküli BREXIT forgatókönyv valósul meg.

Vámérték

Az Egyesült Királyság a BREXIT időpontját követően is részes fele marad a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt létrejött Vámérték Egyezménynek, amelyen az uniós vámjogszabályok is alapulnak. Ebből következően gyökeres változást az Egyesült Királyság által alkalmazott vámérték szabályok tekintetében a megállapodás nélküli BREXIT forgatókönyv megvalósulása sem okozna.

Szellemi tulajdonjogok

A rovat az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével kapcsolatos információkat szolgáltat a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítésével összefüggésben

Szellemi tulajdonjogok

Korlátozások, tilalmak

A rovat az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével kapcsolatos információkat nyújt uniós vagy nemzeti engedélykötelezettséggel érintett termékek vámhatósági eljárásaival összefüggésben

A kettős felhasználású termékek kivitele 2021. január 1-je után

Polgári felhasználású robbanóanyagok

Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok

Haditechnikai termékek

A kettős felhasználású termékek szállítása a brexit átmeneti időszak után

Kettős felhasználású termékek kivitelével kapcsolatos felhívás

Kettős felhasználású termékek szállítását érintő új információk

Fluortartalmú gázok behozatala

Kulturális javak (műtárgyak)

Kábítószer-prekurzorok

Utasforgalmi információk

Jelen EU-s közlemény az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően, az EU és az Egyesült Királyság közötti utazás tekintetében kíván információval szolgálni.

A tájékoztatás – egyebek mellett – tartalmazza, hogy a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság állampolgárait a schengeni térségbe való belépésük és az onnan való kilépésük során harmadik országok állampolgáraira vonatkozó szabályoknak megfelelően fogják ellenőrizni. Az Egyesült Királyságból az EU-ba belépő utazók által szállított poggyászokat és a náluk lévő egyéb árukat vámellenőrzésnek vetik alá. Az emberi, állati és növényi egészség, a környezet védelme vagy a nemzeti kincsek védelme érdekében bevezetett tilalmak és korlátozások az Egyesült Királyságból az EU-ba vagy az EU-ból az Egyesült Királyságba érkező árukra is vonatkoznak.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti utazásról szóló tájékoztató

Növény-, talaj- és agrár-környezetvédelem

Az uniós jog növényegészségügyi kockázatuk miatt tiltja egyes növények, növényi termékek és egyéb tárgyak Unióba való behozatalát, mellyel kapcsolatos tájékoztatók a mellékletek szerint érhetőek el.

Egyesült Királyság - áruforgalom és vámkezelés 2021. január 1-jétől

Növényegészségügyre vonatkozó uniós szabályok

A dokumentum a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekben érintett vállalkozók számára nyújt hasznos információkat az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatban. A segítséget nyújtó információk még kitérnek a folyamatban lévő kísérletek során keletkezett adatokkal, az adatok védelmével, illetve azok informatikai alapú nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos rendelkezésekre is.

Kérdések és válaszok a biocid ágazat területén

Növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályok

Állategészségügy

Az uniós jog tiltja, illetve korlátozza egyes áruk Unióba való bevezetését vagy behozatalát, többek között az emberi, állati és növényi egészség, a környezet védelme vagy a nemzeti kincsek védelme érdekében.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően az élő állatok szállításához kapcsolódó állategészségügyi, közegészségügyi rendelkezések, valamint az állatjóléti intézkedések egyaránt új szabályozási alapokra helyeződnek. E dokumentum elsősorban a fenti területek kapcsán foglalkozik az Egyesült Királyság harmadik országgá válásának következményeivel.

Az állategészségügyre, az állatjólétre és a közegészségügyre vonatkozó uniós szabályok

Élelmiszer- és takarmánybiztonság

Az uniós jog tiltja, illetve korlátozza egyes áruk Unióba való bevezetését vagy behozatalát, többek között az emberi, állati és növényi egészség, a környezet védelme vagy a nemzeti kincsek védelme érdekében.

 

Az Egyesült Királyság – Európai Unióból történő kilépését követő – harmadik országgá válásával az élelmiszer-vállalkozók uniós tagállamokkal folytatott élelmiszerkereskedelmére jogkövetkezmények rendszere lesz kihatással. E jogkövetkezményeknél szem előtt kell tartani kiemelten az élelmiszerek jelölését, valamint az élelmiszerek-előállítását meghatározó szabályokban bekövetkezett változásokat, melyekben igyekszik e dokumentum az élelmiszer-vállalkozásban résztvevők számára segítséget nyújtani.

Uniós élelmiszerjog

Takarmányokra vonatkozó uniós szabályok

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését követően a takarmányozásra vonatkozó uniós jogszabályok kihatással lesznek a takarmányimport követelményrendszerére, továbbá a nemzetközi kereskedelemben forgalmazni kívánt különféle takarmány adalékanyagok és a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok engedélyezésére is. A jelen dokumentum e területek vonatkozásában tartalmaz gyakorlatias kérdéseket és hasznosítható válaszokat.

Kérdések és válaszok a takarmányokra vonatkozó uniós szabályok tekintetében