Archív listák (Art. 264. §)

Információ

E NYILVÁNTARTÁS AZON ADAT(OK) KIVÉTELÉVEL MINŐSÜL KÖZHITELESNEK, AMELY ADATO(KA)T JOGSZABÁLY MÁS NYILVÁNTARTÁS RÉSZEKÉNT KÖZHITELESNEK MINŐSÍT. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2017. ÉVI CL. TÖRVÉNY 125. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ ADÓHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELESSÉGE ALAPJÁN AZ ELLENKEZŐ BIZONYÍTÁSIG VÉLELMEZNI KELL ANNAK JÓHISZEMŰSÉGÉT, AKI AZ ADÓHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATOKBAN BÍZVA SZEREZ JOGOT. AZ ELLENKEZŐ BIZONYÍTÁSIG AZ ADÓHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT ADATRÓL VÉLELMEZNI KELL, HOGY AZ FENNÁLL, ÉS AZ ADÓHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLT ADATRÓL VÉLELMEZNI KELL, HOGY NEM ÁLL FENN.

AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL NYILVÁNTARTOTT, 180 NAPON KERESZTÜL FOLYAMATOSAN FENNÁLLÓ, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ESETÉN 10 MILLIÓ, ILL. GAZDÁLKODÓK ESETÉN 100 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ADÓTARTOZÁSSAL RENDELKEZŐ ADÓZÓK 2015. JANUÁR 1-JÉT KÖVETŐEN ÉS 2021. JÚNIUS 10-ÉT MEGELŐZŐEN KÖZZÉTETT LISTÁI.