Az állami adó- és vámhatóság az adószám alkalmazásának felfüggesztését törvényi rendelkezés alapján minden olyan esetben megszüntette – hivatalból, határozat kiadása nélkül –, amely esetben az adószám 2018. január 1-jén felfüggesztettnek minősült. A felfüggesztett adószámok nyilvános adatbázisának elérhetősége is megszűnt a felfüggesztett adószámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése miatt.