Kézbesítési fikcióval érintett papíralapú iratok

Információ

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 80. § (1) bekezdése szerint az állami adó- és vámhatóság a kézbesítési fikció beálltát követően – kivéve, ha a kézbesítési fikció a küldemény átvételének megtagadása miatt állt be – az internetes honlapján tizenöt nap időtartamra közzéteszi a címzett adózó adóazonosító jelét/adószámát, a kézbesítéssel érintett állami adó- és vámhatósági irat ügyiratszámát, a közzététel időpontját és azt a telefonszámot, amelyen az adózó a kézbesítéssel érintett irat átvétele tekintetében tájékozódhat.


Ezen a felületen van lehetőség lekérdezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiküldött olyan adóhatósági iratok adatait, amelynek átvételére valamilyen okból nem került sor. A listában szereplő telefonszámon érdeklődhet a kézbesítési fikcióval érintett adóhatósági irat átvételéről.