2024. január 1-jétől az Európai Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltatóknak1 adatot kell szolgáltatniuk az adóhivatalnak a határokon átnyúló fizetési tranzakciókról.2 Az új szabályok célja az áfacsalások visszaszorítása és a vállalkozások közötti tisztességes verseny biztosítása a nemzetközi e-kereskedelemben.

Az adatszolgáltatásra kötelezett pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell őrizniük a határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó információkat, és azokat naptári negyedévenként jelenteniük kell az adóhatóságnak. A jelentésben megadott adatokat az egyes országok adóhivatalai gyűjtik és továbbítják az Európai Bizottság által fenntartott Központi Elektronikus Fizetési Információs Rendszerbe (Central Electronic System of Payment information, a továbbiakban: CESOP). Az így összegyűjtött fizetési tranzakciókra vonatkozó információk pedig felhasználhatók az adókockázatok értékelésében és ellenőrzésében.[1] Magyarországon e pénzforgalmi szolgáltatók körét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 183/B § (1) bekezdés határozza meg.

[2] A tájékoztatási kötelezettség a HÉAirányelv (2006/112/EK) módosításán, valamint az Áfa tv. 183/B-D. §-ain alapul.