A pénzforgalmi szolgáltatóknak elektronikusan, gép-gép kapcsolaton keresztül kell jelentést tenniük az általuk Magyarországon nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokról. Az információkat elektronikus formátumban is meg kell őrizni a fizetés keltezésének évét követő 3 évig.

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója köteles jelenteni a fizetésre vonatkozó információkat, ha a fizetés az EU tagállamai között történik. Ha a kifizetés nem uniós országba történik, az adatszolgáltatási kötelezettséget a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója viseli.

A határokon átnyúló fizetésekről szóló jelentéseket negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig kell benyújtani.

A jelentések megküldésének esedékességi határideje a következő:

  • január–március: április 30.
  • április–június: július 31.
  • július–szeptember: október 31.
  • október–december: január 31.

Adatot akkor kell szolgáltatni,

  • ha a tárgynegyedévben 25 alkalmat meghaladó határon átnyúló kifizetés történik ugyanazon magyarországi kedvezményezettnek, vagy 
  • ha ugyanennyi alkalommal történik tranzakció harmadik országbeli kedvezményezettnek. 

Az első esetben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a jelentésre kötelezett, a második esetben pedig a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója.

Az adatszolgáltatásról bővebben az Európai Bizottság által közzétett iránymutatásban olvashat, amely az alábbi linken elérhető:

Guidelines for Reporting - CESOP - HU