Jövedéki adó

A következő témakörök alatt szereplő kérdések és azokra adott válaszok az egységes megjelenítés, szóhasználat érdekében rövidítéseket tartalmaz.

Ez egyes rövidítések alatt a következők értendők:

teljes név

rövidítés

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályiról szóló 2003. évi CXXVII. törvény

régi Jöt.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Jöt.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

Vhr.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Áfatörvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Kertv.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Art.

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény

Energiaadó törvény

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény

Hpt.

Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer

EMCS