A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 71. §-a alapján – az Igazgatóság részéről meghozott végzés kézbesítésének meghiúsulása következtében – hirdetményi úton közli a következő értesítést.

Az értesítés a közzétételt követő 15. napon kézbesítettnek tekintendő.

A Vtv. 71. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság az alábbiakat teszi közzé:

a) Kifüggesztés napja: 2022. szeptember 23. (péntek)

b) Az eljáró hatóság megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága

c) Az ügy száma és tárgya: 2503616237 (2503609543 végzés) Felszólítás új kérelem előterjesztésre

d) Az ügyfél neve: Hassan Mansoor Khan (VPID/EORI: HU013412234), Pakistán, 1111 Islamabad House utca 34. 12. F6/3.

e) Felhívom a figyelmét arra, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak a közlése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy törvényes meghatalmazottja a döntést az Igazgatóságnál (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál) félfogadási időben átveheti.