Kézbesítési fikcióval érintett elektronikus iratok

Információ

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 79. § (3) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (4) bekezdés c) pontja alapján a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, amennyiben a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

 

Ezen a felületen van lehetőség lekérdezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiküldött olyan adóhatósági iratok adatait, melynek átvételére valamilyen okból nem került sor. Ezek az iratok a kézbesítéstől számított 30 napig az elektronikus tárhelyén még megtekinthetők!