Ahhoz, hogy valaki a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet folytasson (árukat importáljon az Unióba, vagy exportáljon az Unióból), első lépésben egyértelműen azonosítania kell magát a vámhatóság előtt. Ehhez egy vámazonosító számot kell kapnia.

Ez a vámazonosító szám az úgynevezett EORI-szám (Economic Operators’ Registration and Identification = gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma). Az EORI-számot azon tagállam adja ki a vámtevékenységet folytatni kívánó személynek, ahol az adott személy letelepedett, vagy pedig 3. országos személyek esetén az az első uniós tagállam, ahol először végez vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet.