Újdonság az szja-kedvezményeknél: folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat

2024.január 1-től fontos adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

Az, aki

  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére,
  • személyi kedvezményre, vagy
  • első házasok kedvezményére

jogosult, kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.[1]

Az első házasok kedvezményénél a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot a kifizető a jogosult házasságkötését követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül veheti figyelembe.

A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti mellőzésről szóló nyilatkozat hiányában.

A 30 év alatti anyák kedvezményeés acsaládi kedvezményérvényesítéséhez azonban továbbra is évente kell nyilatkozni, ezekben az esetekben folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség.

Aki folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tett, de később már nem jogosult a kedvezményre, annak érdemes időben új adóelőleg-nyilatkozatot beadni, mert ha nem jelzi a kifizetőnek, hogy jogosultsága megszűnt, és emiatt adóhiány keletkezik, akkor az őt terhelő jogkövetkezményekkel is számolnia kell.[2]

Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható.[3] Akik nem kívánják adóelőleg-nyilatkozatuk folytatólagos figyelembevételét, továbbra is nyilatkozhatnak csak a 2024. adóévre vonatkozóan.

Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az ONYA-ban lehet kitölteni. Ha valaki élni kíván az új lehetőséggel, a nyilatkozatot a megszokott módokon teheti meg, kiválasztva a folytatólagos érvényesítést.

Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, véglegesített és beadott nyilatkozatot elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a jogosultnak kell átadnia a munkáltatónak, kifizetőnek.

 

[1] Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény 21. §-a alapján beiktatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2024. január 1-jétől hatályos 48. § (2a) bekezdése alapján.

[2] A jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni és a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként kell megfizetni az éves személyijövedelemadó-bevallási határidőig. A változásbejelentés elmaradásából fakadó jogkövetkezmények nem mérsékelhetők. [Szja tv. 48. § (3) bekezdés b) pontja].

[3] Szja tv. 106. §-a.

 

 

Ezek a nyilatkozatok online is beküldhetőek!

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (onya.nav.gov.hu) ügyfélkapus azonosítás után az új nyomtatványokhoz lépve az adóelőleg-nyilatkozatok kategóriát kell keresnie.

Az online nyilatkozat előnyei:

  • kitöltés előtt már szerepelnek benne az ön alapadatai,
  • beküldés után a NAV továbbítja az Ön által megadott munkáltatónak, kifizetőnek,
  • beküldés után a NAV tárolja, így szükség esetén szerkeszthető, módosítható, ismételten beküldhető.

 

   PDF   DOCX 
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről Letöltés Letölés
25 év alatti fiatalok kedvezménye Letöltés Letöltés
Családi kedvezmény nyilatkozat Letöltés Letöltés
Személyi kedvezmény nyilatkozat Letöltés Letöltés
Első házasok kedvezménye nyilatkozat Letöltés Letöltés
Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata Letöltés Letöltés
Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye Letöltés Letöltés
30 év alatti anyák kedvezménye Letöltés Letöltés