Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű adatok és az ügyfél saját vámtevékenységéhez kapcsolódó forgalmi adatok költségtérítés , illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjfizetés ellenében - figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - hozzáférhetők. Piackutatásra vagy egyéb célra csak olyan forgalmi adat adható át, amely személlyel nem azonosítható. Ezen túl nem adható át adat stratégiai termékekről, így különösen az állami tartalék célú áruforgalomról, a nemzetbiztonsági és honvédelmi célú áruforgalomról, továbbá ha a forgalmazásban az exportőr, importőr vagy gyártó száma háromnál kevesebb.

Az NGM rendeletben foglaltak szerint mind az eseti, mind a rendszeres adatszolgáltatás díjazás ellenében történhet. Az adatszolgáltatást a NAV Informatikai Intézete (a továbbiakban: INIT) teljesíti.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos részletes információkat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. Adatszolgáltatás iránti kérelem a Szerződés kitöltésével nyújtható be az INIT-hez. A kért adatok köre, a Szerződés mellékletét képező táblázatban adható meg.