Tevékenységlekérdező és SZAKMAKÓD/ TEÁOR-kalkulátor

Az adózónak a 1893/2006/EK rendelet szerint bejelentett és nyilvántartott tevékenységi körei.

Tájékoztató a közzétett adatok közhitelességéről.