Reklámadóról szóló törvény szerinti nyilvántartás

Információ

A reklámadóról szóló 2014. XXII. törvény 7/A. §-a értelmében az állami adóhatóságnak a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyok nevéről (elnevezéséről) és az adóazonosító számáról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet a honlapján is közzé kell tennie. Az adóalanyt kizárólag erre irányuló kérelem alapján lehet nyilvántartásba venni, amennyiben az adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy arról nyilatkozik, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli.

Tájékoztató a közzétett adatok közhitelességéről.

Keresés az adatbázisban