2021. március 1-jétől érvényes NAV számlaszámok adónemenként

 

  1. Kötelezettség és letéti jellegű számlák, adónemek

 

  1. a) Kötelezettség és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Társasági adó bevételi számla

10032000-01076019

101

2.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056353

103

3.

NAV Általános forgalmi adó bevételi számla

10032000-01076868

104

4.

NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla

10032000-01076033

115

5.

NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla

10032000-06056281

119

6.

NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056229

124

7.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056236

125

8.

NAV Késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01076985

138

9.

NAV Játékadó bevételi számla

10032000-01076992

146

10.

NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla

10032000-06056243

149

11.

NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056212

152

12.

NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla

10032000-01907003

168

13.

NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla

10032000-06056061

182

14.

NAV Innovációs járulék beszedési számla

10032000-06056322

184

15.

NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételi számla

10032000-06056432

187

16.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06057749

188

17.

NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla

10032000-06056360

190

18.

NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla

10032000-06056377

191

19.

NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla

10032000-06056391

193

20.

NAV Ekho különadó beszedési számla

10032000-06056401

194

21.

NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla

10032000-06056425

197

22.

NAV Biztosítási adó bevételi számla

10032000-01076318

200

23.

NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla

10032000-01076136

202

24.

NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla

10032000-01076277

211

25.

NAV Átlagadó bevételi számla

10032000-01070037

214

26.

NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla

/Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül:

- önellenőrzési pótlék 215

- bírság 224

- mulasztási bírság 226/

10032000-01076301

215

27.

NAV Baleseti adó beszedési számla

10032000-06055936

218

28.

NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla

10032000-01079074

219

29.

NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla

10032000-01076064

221

30.

NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla

10032000-06057684

222

31.

NAV Energiaellátók jövedelemadója bevételi számla

10032000-01076150

232

32.

NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla

10032000-06057794

234

33.

NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla

10032000-06057763

239

34.

NAV Cégautóadó bevételi számla

10032000-01076167

241

35.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057608

243

36.

NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057615

244

37.

NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla

10032000-06057639

246

38.

NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla

10032000-06057646

247

39.

NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla

10032000-06057653

248

40.

NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

10032000-06055912

258

41.

NAV Kulturális adó beszedési számla

10032000-06055929

259

42.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla

10032000-06057811

283

43.

NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla

10032000-01076349

288

44.

NAV Kisvállalati adó bevételi számla

10032000-01076356

289

45.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla

10032000-06055950

290

46.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla

10032000-06055974

291

47.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla

10032000-06055981

293

48.

NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla

10032000-01076325

295

49.

NAV Közművezeték adó bevételi számla

10032000-01076363

296

50.

NAV Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása beszedési számla

10032000 06056274

297

51.

NAV Reklámadó bevételi számla

10032000- 01079081

300

52.

NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla

10032000-01070020

301

53.

NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla

10032000-01076215

302

54.

NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla

10032000-06056456

303

55.

NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla

10032000-01076222

305

56.

NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla

10032000-01079122

310

57.

NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla

10032000-01070051

312

58.

NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla

10032000 01076291

313

59.

NAV Pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számla

10032000-01076332

314

60.

NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla

10032000-01076284

315

61.

NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla

10032000-01076239

316

62.

NAV Környezetterhelési díj bevételi számla

10032000-01076040

339

63.

NAV Távközlési adó bevételi számla

10032000-01077010

345

64.

NAV Kártérítési bevételi számla [átkerült a 3. pontba]

10032000-01079108

402

64.

NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06055802

406

65.

NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla

10032000-06055819

407

66.

NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla

10032000-06055826

408

67.

NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

10032000-01079160

410

68.

NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla

10032000-01079153

412

69.

NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla

10032000-01076370

413

70.

NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla

10032000-01037492

414

71.

NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla

10032000-01037485

415

72.

NAV Bevándorlási különadó bevételi számla

10032000-01079139

416

73.

NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla

10032000-01076387

488

74.

NAV Illetékek bevételi számla

10032000-01070044

521

75.

NAV Vámbevételi számla

10032000-01037519

901

76.

NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla

10032000-01037296

909

77.

NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla

10032000-01037234

911

78.

NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla

10032000-01037416

916

79.

NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla

10032000-01036501

918

80.

NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla

10032000-01037454

920

81.

NAV Értékesítési bevétel bevételi számla

10032000-01036714

922

82.

NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla

10032000-01077003

923

83.

NAV Üzemanyag energiatermékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037306

941

84.

NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037313

942

85.

NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla

10032000-01037320

944

86.

NAV Jövedéki letétek elszámolási számla

10032000-01501401

945

87.

NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla

10032000-01037344

946

88.

NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla

10032000-01037351

947

89.

NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037375

950

90.

NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla

10032000-01037461

953

91.

NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla

10032000-01501449

954

92.

NAV Közigazgatási bírság bevételi számla[1]

10032000-01037629

957

93.

NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla [átkerült a 3. pontba]

10032000-01037588

958

93.

NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla

10032000-01037595

959

94.

NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla

10032000-01037605

960

95.

NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla

10032000-01501463

961

96.

NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla

10032000-01037241

999

 

  1. b) Kötelezettség és letéti jellegű, TÉTELES elszámolású számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla

10032000-01037203

902

2.

NAV Uniós vámbevételek beszedési számla

10032000-01820203

910

3.

NAV Vámletét letéti számla

10032000-01501418

912

4.

NAV Regisztrációs adó bevételi számla

10032000-01037399

914

5.

NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla

10032000-01037612

956

 

Támogatás jellegű számlák, adónemek:

  1. a) Támogatás jellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla

10032000-01905070

151

2.

NAV Egyedi támogatás folyósítási számla

10032000-01905049

352

3.

NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla

10032000-01905135

356

4.

NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla

10032000-01907027

368

5.

NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla

10032000-01850035

703

6.

NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla

10032000-01850695

924

 

  1. b) Támogatás jellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép)

10032000-01220139-50000249

351

2.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – NAV (Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám.)

10032000-01220328-50002447

359

3.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások

10032000-00362186-50000012

361

 

  1. Adószámla kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek

 

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla

10032000-01079115

285

2.

NAV Élelmiszer automata bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla

10032000-01079098

309

3.

NAV Kártérítési bevételi számla [átkerült az 1. a) pontból]

10032000-01079108

402

4.

NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla

10032000-01601202

404

5.

NAV Adófizetési biztosíték letéti számla

10032000-01601219

405

6.

NAV OSS ÁFA beszedési számla

10032000-01077027

409

7.

NAV Elkülönített bűnügyi befizetések letéti számla

10032000-01501456

898

8.

NAV Büntetőeljáráshoz kapcsolódó rendbírság bevételi számla

10032000-01036532

900

9.

NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla [átkerült az 1. a) pontból]

10032000-01037588

958

 

  1. Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó beszedési számlák

 

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

Gödi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

10032000-06059088

-

2.

Gödi KGÖ építmény adó beszedési számla

10032000-06059095

-

3.

Gödi KGÖ telekadó beszedési számla

10032000-06059105

-

4.

Gödi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06059112

-

5.

Gödi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

10032000-06059129

-

6.

Mosonmagyaróvári KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

10032000-06059136

-

7.

Mosonmagyaróvári KGÖ építmény adó beszedési számla

10032000-06059143

-

8.

Mosonmagyaróvári KGÖ telekadó beszedési számla

10032000-06059150

-

9.

Mosonmagyaróvári KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06059167

-

10.

Mosonmagyaróvári KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

10032000-06059174

-

11.

Duna-mente – Fejér megye KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

10032000-06059181

-

12.

Duna-mente – Fejér megye KGÖ építmény adó beszedési számla

10032000-06059198

-

13.

Duna-mente – Fejér megye KGÖ idegenforgalmi adó beszedési számla

10032000-06059208

-

14.

Duna-mente – Fejér megye KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06059215

-

15.

Duna-mente – Fejér megye KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

10032000-06059222

-

 

 

[1] A 957-es adónemkódú 10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság bevételi számlára kell befizetni az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Kormányrendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján kiszabott bírságot.