2024. február 14-étől érvényes NAV számlaszámok adónemenként

  1. Kötelezettség és letéti jellegű számlák, adónemek
  1. a) Kötelezettség és letéti jellegű, nem tételes elszámolású számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónemkód

1.

NAV Társasági adó bevételi számla

10032000-01076019

101

2.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056353

103

3.

NAV Általános forgalmi adó bevételi számla

10032000-01076868

104

4.

NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla

10032000-01076033

115

5.

NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla

10032000-06056281

119

6.

NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056229

124

7.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót,kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056236

125

8.

NAV Késedelmi pótlék bevételi számla

10032000-01076985

138

9.

NAV Játékadó bevételi számla

10032000-01076992

146

10.

NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla

10032000-06056243

149

11.

NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06056212

152

12.

NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla

10032000-01907003

168

13.

NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla

10032000-06056061

182

14.

NAV Innovációs járulék beszedési számla

10032000-06056322

184

15.

NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételiszámla

10032000-06056432

187

16.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06057749

188

17.

NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla

10032000-06056360

190

18.

NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla

10032000-06056377

191

19.

NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla

10032000-06056391

193

20.

NAV Ekho különadó beszedési számla

10032000-06056401

194

21.

NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla

10032000-06056425

197

22.

NAV Biztosítási adó bevételi számla

10032000-01076318

200

23.

NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla

10032000-01076136

202

24.

NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla

10032000-01076277

211

25.

NAV Átlagadó bevételi számla

10032000-01070037

214

26.

NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla

/Megjegyzés: a 215-ös csoportos adónem, ezen belül:

- önellenőrzési pótlék 215

- bírság 224

- mulasztási bírság 226/

10032000-01076301

215

27.

NAV Baleseti adó beszedési számla

10032000-06055936

218

28.

NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla

10032000-01079074

219

29.

NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla

10032000-01076064

221

30.

NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla

10032000-06057684

222

31.

NAV Energia ágazat befizetéseibevételi számla

10032000-01076150

232

32.

NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla

10032000-06057794

234

33.

NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő szociális hozzájárulási adó beszedési számla

10032000-06057763

239

34.

NAV Cégautóadó bevételi számla

10032000-01076167

241

35.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057608

243

36.

NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057615

244

37.

NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla

10032000-06057639

246

38.

NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla

10032000-06057646

247

39.

NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla

10032000-06057653

248

40.

NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

10032000-06055912

258

41.

NAV Kulturális adó beszedési számla

10032000-06055929

259

42.

NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla

10032000-06057811

283

43.

NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla

10032000-01076349

288

44.

NAV Kisvállalati adó bevételi számla

10032000-01076356

289

45.

NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla

10032000-06055950

290

46.

NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla

10032000-06055974

291

47.

NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla

10032000-06055981

293

48.

NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla

10032000-01076325

295

49.

NAV Közművezeték adó bevételi számla

10032000-01076363

296

50.

NAV Reklámadó bevételi számla

10032000- 01079081

300

51.

NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla

10032000-01070020

301

52.

NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla

10032000-01076215

302

53.

NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla

10032000-06056456

303

54.

NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla

10032000-01076222

305

55.

NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla

10032000-01079122

310

56.

NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla

10032000-01070051

312

57.

NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla

10032000 01076291

313

58.

NAV Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték bevételi számla

10032000-01076332

314

59.

NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla

10032000-01076284

315

60.

NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla

10032000-01076239

316

61.

NAV Környezetterhelési díj bevételi számla

10032000-01076040

339

62.

NAV Távközlési adó bevételi számla

10032000-01077010

345

63.

NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

10032000-06055802

406

64.

NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla

10032000-06055819

407

65.

NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla

10032000-06055826

408

66.

NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla

10032000-01079160

410

67.

NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla

10032000-01079153

412

68.

NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla

10032000-01076370

413

69.

NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla

10032000-01037492

414

70.

NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla

10032000-01037485

415

71.

NAV Bevándorlási különadó bevételi számla

10032000-01079139

416

72.

NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla

10032000-01070044-09060018

418

73.

NAV Gyógyszergyártók különadója és extraprofiadója bevételi számla

10032000-01076277-09060025

419

74.

NAV Szén-dioxid kvóta adó bevételi számla

10032000-01076277-09060032

420

75.

NAV Légitársaságok hozzájárulása bevételi számla

10032000-01076277-09060018

481

76.

NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla

10032000-01076387

488

77.

NAV Illetékek bevételi számla

10032000-01070044

521

78.

NAV Vámbevételi számla

10032000-01037519

901

79.

NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla

10032000-01037296

909

80.

NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla

10032000-01037234

911

81.

NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla

10032000-01037416

916

82.

NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla

10032000-01036501

918

83.

NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla

10032000-01037454

920

84.

NAV Értékesítési bevétel bevételi számla

10032000-01036714

922

85.

NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla

10032000-01077003

923

86.

NAV Üzemanyag energiatermékekjövedéki adója bevételi számla

10032000-01037306

941

87.

NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037313

942

88.

NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla

10032000-01037320

944

89.

NAV Jövedéki letétek elszámolási számla

10032000-01501401

945

90.

NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla

10032000-01037344

946

91.

NAV Dohánygyártmány ÁFA bevételi számla

10032000-01037351

947

92.

NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla

10032000-01037375

950

93.

NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla

10032000-01037461

953

94.

NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla

10032000-01501449

954

95.

NAV Közigazgatási bírság bevételi számla[1]

10032000-01037629

957

96.

NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla

10032000-01037595

959

97.

NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla

10032000-01037605

960

98.

NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla

10032000-01501463

961

99.

NAV OLAF ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási bírság bevételi számla

10032000-01037629-09050019

963

100.

NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla

10032000-01037241

999

  1. b) Kötelezettség és letéti jellegű, TÉTELES elszámolású számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Importtermék általános forgalmi adó bevételi számla

10032000-01037203

902

2.

NAV Uniós vámbevételek beszedési számla

10032000-01820203

910

3.

NAV Vámletét letéti számla

10032000-01501418

912

4.

NAV Regisztrációs adó bevételi számla

10032000-01037399

914

5.

NAV Import jövedéki és energia adó bevételi számla

10032000-01037612

956

  1. c) Kötelezettség devizában történő megfizetésre szolgáló számlák, adónemek[2]

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Társasági adó bevételek euró számla

10032000-01076019-09050019

498

2.

NAV Társasági adó bevételek amerikai dollár számla

10032000-01076019-09050026

499

3.

NAV Gödi KGÖ HIPA deviza beszedési számla

10032000-06059088-06110011

-

4.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ HIPA deviza beszedési számla

10032000-06059136-06110011

-

5.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ HIPA deviza beszedési számla

10032000-06059181-06110011

-

  1. Támogatás jellegű számlák, adónemek:
  1. a) Támogatás jellegű, NAV által kezelt számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Szociálpolitikai menetdíj-támogatás folyósítási számla

10032000-01905070

151

2.

NAV Egyedi támogatás folyósítási számla

10032000-01905049

352

3.

NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla

10032000-01905135

356

4.

NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla

10032000-01907027

368

5.

NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla

10032000-01850035

703

6.

NAV Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj visszaigénylés folyósítási számla

10032000-01850695

924

  1. b) Támogatás jellegű, fejezeti kezelésű alszámlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla (Pénztárgép)

10032000-01220139-50000249

351

2.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla – Nemzeti agrártámogatások

10032000-00362186-50000012

361

3.

Szakmai költségvetési fejezeti alszámla NAV Kisforgalmú gyógyszertárak műk. tám.

10032000-01220122-05020797

379

  1. Adószámla kivonaton nem megjelenő (külön kezelendő) számlák, adónemek

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Növekedési adóhitel összegére jutó adóra felszámított kamat bevételi számla

10032000-01079115

285

2.

NAV Kártérítési bevételi számla

10032000-01079108

402

3.

NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla

10032000-01601202

404

4.

NAV Adófizetési biztosíték letéti számla

10032000-01601219

405

5.

NAV OSS ÁFA beszedési számla

10032000-01077027

409

6.

NAV Elkülönített bűnügyi befizetések számla

10032000-01501456

898

7.

NAV Büntetőeljáráshoz kapcsolódó rendbírság bevételi számla

10032000-01036532

900

8.

NAV Készpénzellenőrzési bírság bevételi számla

10032000-01037588

958

  1. Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó beszedési számlák

Sor-

szám

Költségvetési számla megnevezése

Költségvetési számla száma

Adónem-kód

1.

NAV Gödi KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

10032000-06059088

-

2.

NAV Gödi KGÖ építmény adó beszedési számla

10032000-06059095

-

3.

NAV Gödi KGÖ telekadó beszedési számla

10032000-06059105

-

4.

NAV Gödi KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06059112

-

5.

NAV Gödi KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

10032000-06059129

-

6.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

10032000-06059136

-

7.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ építmény adó beszedési számla

10032000-06059143

-

8.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ telekadó beszedési számla

10032000-06059150

-

9.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06059167

-

10.

NAV Mosonmagyaróvári KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

10032000-06059174

-

11.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ helyi iparűzési adó beszedési számla

10032000-06059181

-

12.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ építmény adó beszedési számla

10032000-06059198

-

13.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ idegenforgalmi adó beszedési számla

10032000-06059208

-

14.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06059215

-

15.

NAV Duna-mente – Fejér megye KGÖ bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések beszedési számla

10032000-06059222

-

[1] A 957-es adónemkódú 10032000-01037629 NAV Közigazgatási bírság bevételi számlára kell befizetni az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Kormányrendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján kiszabott bírságot.

[2] Az 1.-2. sorszámú számlák társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Kormányrendelet 1§ (1) bekezdés szerinti, a társasági adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetésére vonatkozó bejelentés teljesítése esetén alkalmazhatók.

A 3.-5. sorszámú számlák a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Kormányrendelet szerinti, a Különleges Gazdasági Övezetekhez kapcsolódó helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség amerikai dollárban vagy euróban történő megfizetése esetén alkalmazható számlák.