• a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
 • a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény,
 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény,
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény,
 • a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
 • a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény,
 • a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény,
 • a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény,
 • a távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény,
 • a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény,
 • a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény,
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. CXLVII. törvény,
 • a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény,
 • a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (2024. IX. 1-étől hatályát veszti)
 • a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló évi CIII. törvény (2024. július 1-én lép hatályba)
 • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény,
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
 • az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
 • a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény