2.1. A NAV alaptevékenysége, feladat- és hatásköre