A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2364 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. szeptember 26.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
Transzpozíciós táblázatok
Megfelelési táblázat KN2023-2024
Megfelelési táblázat KN2024-2023