A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1821 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. október 6.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2016. október 6-i (EU) 2016/1821 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 294., 2016.10.28.)

Transzpozíciós táblázatok 2017

Törölt KN-kódok listája

Új KN-kódok listája

Megfelelési táblázat KN2016 – KN2017

Megfelelési táblázat KN2017 – KN2016