A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1832 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
Transzpozíciós táblázatok
Törölt KN-kódok listája
Új KN-kódok listája
Megfelelési táblázat KN2021 – 2022
Megfelelési táblázat KN2022 - 2021
Reused2021