• A NAV által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások formátuma: elektronikus és papír alapú.
  • Az adatok forrása: érintett, NAV és egyéb szervezetek adatbázisai és nyilvántartásai.
  • A NAV által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: személyes adatok, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok; adó-, vám-, bank-, értékpapír-, levél-, magán-, üzleti-, fizetési-, biztosítási-, pénztár- és orvosi titok.
  • A NAV által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: egyéni kérelem.
  • A NAV által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei minden esetben egyedileg kerülnek kimunkálásra.