Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

2301

T

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

2301

M, E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról 

2320

T

ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

2365

M2, M3,
E1, E2,
T1, T2

Bevallás játékadóról

2378

E, T

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

23A60

M1, M2, M3,
E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

2391

M, E, T

Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről

2393

T

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, osztalék utáni adót kiváltó adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)

23KIVA

T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

2351

E, T

Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

23A215

E, T

Környezetvédelmi termékdíj 2023. évi negyedéves bevallás

23KTBEV

M3, E2, T2

Bevallás a termékdíjátalány-fizetésre jogosult csekély mennyiségű kibocsátó kötelezettek részére 2023. év

23KTA

M3, M2, T2

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2023. év

23NETA

M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01

E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02

E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

23J03

M, E, T

Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről (Benyújtása nem kötelező, mert jogosultság jövedéki adó visszaigénylés esetén.)

BEV_J04

M2, M3, E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetési alapkezelő)

23P90

 T

Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról

KEMEL

E1, E2,
T1, T2, 
T4

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

23TFEJLH

M, E, T

Adatszolgáltatás 

Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

KTRAKT

E, T

A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás

NAV_J22

E1, E2, T1, T2, T4

Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartás zárásról (Jöt. 31. § (4) bekezdés) és éves elszámolása (Jöt. 31. § (5) bekezdés)(éves adatszolgáltatást benyújtók részére)

NAV_J43

E1, E2
T1, T2, T4

Befizetés

Kisvállalati adó előlege

 

 

 

T

Biztosítási adó

T

Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték

T

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése)

M, E, T

Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként vagy negyedévenként fizet adóelőleget)

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)

 T

Innovációs járulékelőleg

T

Játékadó

E, T

Cégautóadó

M, E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése (2023. december havi és 2023. IV. negyedéves kötelezettségek)

M3, E2, T2

A forgalmazó és a befektetési alap különadójának negyedik negyedéves összege

T

Termékdíj átalány 2022. évi kötelezettsége

M3, M2, T2

Környezetvédelmi termékdíj 2023. IV. negyedévi kötelezettsége

M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4,

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

 M, E, T

A kőolajtermék-előállító-, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása

E1, E2, T1, T2, T4 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi, negyedéves)

M, E, T