Kötelezettség

 Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás
Bevallás a társasházak, a magánalapítványok és a bizalmi vagyonkezelők részére a 2022. évi személyi jövedelemadóról 2241 T

Bevallás a 2022. évre a személyi jövedelemadóról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

22SZJA M, E

Havi bevallás a biztosítási adóról

2320 T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 2365 M, E, T
Bevallás játékadóról 2378 E1, E2, T1, T2

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

23A60 M1,M2,M3, E, T
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 2391 E, T

Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről 

2393 T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

2351 E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2023. év 23NETA M3, E2, T2

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

 23TFEJLH

M, E, T

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

23J03 M, E, T

Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J04 M1, M2, M3,
E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról

KEMEL E1, E2, T1, T2, T4

Bevallás a gyógyszergyártók különadójáról

22GYOGYK E, T
Adatszolgáltatás
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás NAV_J22
E1, E2,
T1, T2, T4
Befizetés
Személyi jövedelemadó   M, E

Szociális hozzájárulási adó

 M, E

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

M, E

Biztosítási adó T
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték T
Távközlési adó befizetése E, T
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) M, E, T
Társaságiadó-előleg (ha havonként fizet adóelőleget) T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)

T
Játékadó E1, E2,
T1, T2

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T
Népegészségügyi termékadó befizetése M3, E2, T2
Turizmusfejlesztési hozzájárulás M, E, T
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése E1, E2,
T1, T2, T4, 
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése M, E, T
A kőolajtermék-előállító-, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása

E1, E2, T1, T2, T4

Gyógyszergyártók különadója

E, T