Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedése elidegenítésekor keletkező adókötelezettségéről 

 2148

M1,M2,M3, T1, T2, T3

Havi bevallás a biztosítási adóról

2220 T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 2265 M, E, T
Bevallás játékadóról 2278 E, T

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

22A60 M1,M2,M3, E, T
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 2291 M, E, T

Bevallás a 2022. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2023. évi illetékfizetési kötelezettségről 

2293 T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

2251 E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2022. év 22NETA M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

22J03 M, E, T
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről BEV_J04 M1, M2, M3,
E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás a kőolaj termék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról KEMEL E1, E2, T1, T2, T4
Adatszolgáltatás
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás NAV_J22 E1, E2, T1, T2, T4
Befizetés

Ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége

 

M1, M2, M3

Ingatlannal rendelkező társaság társasági adófizetési kötelezettsége 

T

Biztosítási adó T
Pénzügyi tranzakciós illeték  T
Távközlési adó befizetése M, E, T
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) M, E, T
Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget) T
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)  T
Játékadó E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T
Népegészségügyi termékadó befizetése M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4, 

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

M, E, T

Energiaellátók jövedelemadója

T1, T2, T4

 A kőolaj termék-előállító különadója, a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása

E1, E2, T1, T2, T4