Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

2208

M, E, T

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről

2258

M2, M3,
E

Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

2208INT

M, E, T

Adatszolgáltatás

A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról

K111

 T

Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról 

NAV_J09

 E1, E2,
T1, T2, T4

Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása 

NAV_J41

 E1, E2,
T1, T2, T4

Befizetés

Kisadózó vállalkozások tételes adója

 

E1, E2,
T1, T2

Szociális hozzájárulási adó

M1,M2,M3,
E, T

Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

M, E, T

Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

M

A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A külföldi személytől levont adó

M1,M2,M3,
E, T

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

Társadalombiztosítási járulék

E, T,

Munkáltató / kifizető által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

Az új Tbj. 4. § 2 pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

E

A magánszemély által az új Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

M

A kisadózó vállalkozás által külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adó

E1, E2,
T1, T2