2024. március 1-jén az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram újabb mérföldkőhöz érkezik: az Európai Bizottság elindítja a T2L- és T2L/F-igazolások[1] tárolására, kezelésére és visszakeresésére szolgáló új transzeurópai rendszert, a PoUS-t (Proof of Union Status).

A PoUS-rendszer indulásával az igazolások kérelmezésének menete megváltozik: a vámhatóság a T2L és T2L/F igazolások záradékolását vagy nyilvántartásba vételét papíralapon már nem, kizárólag a PoUS-rendszerbe rögzített kérelmek alapján, elektronikusan végezheti el. Szintén megváltozik az igazolások felhasználása: a PoUS-rendszerben elektronikusan nyilvántartásba vett igazolásokhoz tartozó áruk érkezése esetén a PoUS-rendszerben rögzíthető a vám elé állításról szóló értesítés. Az értesítés alapján a vámhatóság szintén a PoUS-rendszerben dönt az igazolás felhasználásáról. Természetesen, a papíralapon kiállított igazolások érvényességi időn belül továbbra is felhasználhatók.

A PoUS-rendszer biztosítja mind a vámhatóság, mind a kérelmező számára a T2L és T2L/F igazolások teljes életciklusának és aktuális állapotának nyomon követését a kérelem tervezetének elkészítésétől egészen az igazolás felhasználásáig. Az igazolás nyilvántartásba vételére, vagy felhasználására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntéseiről (nyilvántartásba vétel, felhasználás, okmánybekérés) a vámhatóság szintén a PoUS-rendszerben tudja értesíteni a kérelmezőt.

Az Európai Bizottság más transzeurópai rendszereihez hasonlóan (mint a CDMS, a REX vagy az INF) a PoUS-rendszer is a Gazdálkodói Portálon (https://customs.ec.europa.eu/gtp/) érhető el az UUM&DS felhasználó és jogosultságkezelő eszköz segítségével. Ha a PoUS-rendszert vámjogi képviselő kezeli, akkor azt az UJEGYKE-adatlap 2024. március 1-jétől érvényes verziójában, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) kell bejelenteni.

A PoUS-rendszer grafikus felülete intuitív, a kérelmek rögzítését számos felugró magyarázat könnyíti meg, ezért az Európai Bizottság külön felhasználói útmutatót nem biztosít hozzá. A rendszer angol nyelvű elektronikus tananyaga az alábbi címen érhető el:

https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=837&section=1

A PoUS-rendszer saját felületén jelzi a rögzítés sikerességét, amely az igazolás záradékolását eredményezi. Ebből a kérelmezőnek kötelezettség nem származik, az igazolás annak érvényességi idején belül szükség szerint felhasználható. Sikertelen bejelentés okait a rendszer közli a felhasználóval.

A Gazdálkodói Portál elérhetőségét az Európai Bizottság folyamatosan biztosítja, ezért nincs elérhetetlenség esetére vonatkozó üzemszüneti eljárás. A PoUS-rendszer elérésével, használatával kapcsolatos informatikai hibát a hd@nav.gov.hu email címen lehet bejelenteni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] A T2L és a T2L/F igazolások azokban az esetekben szolgálnak az áruk uniós vámjogi státusának bizonyítására, mikor az Unió egyik pontjáról a másikra történő szállítás közben az uniós áruk ideiglenesen elhagyják a vámterületet.