Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 2365 M, E, T

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

23A60 M1, M2, M3,
E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról

 2320

T

Bevallás játékadóról 2378 E1, E2,
T1, T2
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 2391 E, T

Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről

2393 T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

2351 E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2023. év 23NETA M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01

E1, E2
T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

23J03 M, E, T
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről BEV_J04 M1, M2, M3,
E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

23TFEJLH

M, E, T

Bevallás a kőolaj termék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról KEMEL E1, E2, T1, T2, T4

Adatszolgáltatás

A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás NAV_J22
E1, E2,
T1, T2, T4

Befizetés

Biztosítási adó

 

 

 

T

Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték

T
Távközlési adó befizetése E, T
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) M, E, T

Turizmusfejlesztési hozzájárulás            

M, E, T

Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget)

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)

T
Játékadó

E1, E2,
T1, T2

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót) a sávos kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség-előlegének megfizetése /Gyftv. 42. § (6) bek. alapján/ 

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4, 

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

M, E, T
Termékdíj-előleg befizetése M3, E2, T2
Energiaellátók jövedelemadója T1, T2, T4
A kőolaj termék-előállító különadója, a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása E1, E2, T1, T2, T4
A kőolajterméket-előállító vállalkozások különadója (3. részlet)