A közösségi adószámok érvényességét

 1. az Európai Bizottság (EB) honlapján, valamint
 2. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Kapcsolattartó Irodájánál is ellenőrizheti.

 

1. A közösségi adószámok érvényességének lekérdezése az EB honlapján

A közösségi adószámok érvényességét a NAV részére is igazolhatóan ellenőrizheti az EB honlapján, a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ linken. Ehhez, a lekérdezéskor meg kell adnia saját közösségi adószámát.

Amikor megszületik az eredmény, Ön egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV az Ön által kezdeményezett lekérdezést – ha az ellenőrzött közösségi adószám érvényes volt – azonosítani tudja. Fontos, hogy ezt az egyedi hivatkozási számot megőrizze, mert így tudja igazolni a lekérdezés tényét és eredményét.

A tagállami közösségi adószám mellett sok tagállam a név- és címadatokat is elérhetővé teszi a lekérdezések eredményében. Jelenleg Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia azok a tagállamok, amelyek érvényes közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és címét is.

Az EB egy szabad interfészt is biztosít az automatizált a lekérdezéshez, így a manuális lekérdezés mellett egy webszolgáltatáson keresztül is ellenőrizhetők a közösségi adószámok. A szolgáltatás eléréséhez szükséges WSDL-állományok letölthetők az EB honlapjáról a következő linken:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatTestService.wsdl.
Az automatizált lekérdezésnél elegendő elektronikusan megőriznie nyilvántartásaiban a visszakapott egyedi hivatkozási számot.

 

2. A közösségi adószámok érvényességének ellenőrzése a NAV-nál

A tagállami illetőségű adóalany közösségi adószámának érvényességétilletve azonosító adatainak pontosságát a NAV-nál azok ellenőrizhetik, akik maguk is részt vesznek az Európai Közösségen belüli termékértékesítésben és szolgáltatásnyújtásban, tehát akik rendelkeznek érvényes magyar közösségi adószámmal.

A közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítését a következő elérhetőségeken lehet kérni:

 • Telefonon, belföldről a 1819, külföldről a +36 (1) 461-1819-es telefonszámon a NAV Infovonalon keresztül,
  • ez esetben az egyéb adatok pontossága nem ellenőrizhető, csak a közösségi adószám érvényességének megerősítése kérhető hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig.

 • Levélben, a 1373 Budapest, Pf. 561. címen a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától(NAV KKI),
  • az írásban benyújtott kérelemben a közösségi adószám érvényességén túl lehetőség van a közölt név és címadat pontosságának egyeztetésére is.

 • Elektronikusan a cégkapun illetve ügyfélkapun keresztül,
  • az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek– egyéni vállalkozók, cégek, egyéb szervezetek – ezen adatok megerősítését kizárólag elektronikusan, cégkapun illetve ügyfélkapun keresztül kérhetik[1].

 

A korábban érvényes, clo@nav.gov.hu email címen tájékoztatás már nem kérhető, az ide érkező megkeresésekre a NAV nem válaszol, azokat nem továbbítja.

A közösségi adószámok érvényességének NAV általi megerősítéséhez itt letölthető a Kérelem formanyomtatvány.

 

2.1. Milyen adat megerősítése kérhető a NAV-tól?

Kizárólag az ellenőrzést kérőnek már rendelkezésére álló

 • közösségi adószám érvényességének, illetve
 • az azonosító adatok – név és cím – pontosságának

megerősítésére van lehetőség. Először tehát az ügyfélnek kell a kapcsolatot üzletfelével felvennie, csak ezt követően fordulhat a NAV-hoz az adatok ellenőrzéséért.

Lehetőség van az adatok (a közösségi adószámok és azonosító adatok) éppen aktuális, valamint valamely korábbi időpontra vonatkozó helytállóságát tisztázni. Ez utóbbi esetben az ügyfélnek az időpontot – a nyomtatványban a „kereskedés időpontját” – év, hónap, nap pontossággal kell megjelölnie. Egyszerre több adóalanyra vonatkozóan is kérhető megerősítés.

rendelkezésére álló közösségi adószámot mindig, így az azonosító adatok pontosságának egyeztetésekor is meg kell adnia, a NAV kizárólag a név- és címadat pontosságát nem tudja megerősíteni. Mindig a teljes közösségi adószámot közölni kell, a tagállamot azonosító kódot és az azt követő számjegyeket és betűket is beleértve.

Írásbeli kérelem formai kötöttség nélkül is benyújtható, de az erre rendszeresített formanyomtatvány is használható. A formanyomtatványt a kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

A kérelemben a következő adatokat minden esetben fel kell tüntetni:

 • a kérelmező neve, címe,
 • a kérelmező képviselőjének neve,
 • a kérelmező közösségi adószáma / adószáma,
 • a megerősíteni kívánt, az EK valamely tagállamában nyilvántartásba vett adózó közösségi adószáma,
 • a megadott közösségi adószámhoz tartozó, ismert azonosító adatok (az adatokat a lehető legpontosabban kell megadni),
 • ha nem az aktuális, hanem valamely korábbi időpontra vonatkozóan kívánja az adatok érvényességét tisztázni, akkor a kereskedés dátuma (év, hónap, nap),
 • képviseletre jogosult személy aláírása, dátum.

A NAV nem adja meg a kérelmezőnek az érvényes közösségi adószámhoz tartozó név- és címadatot, tehát a NAV adatot nem szolgáltat és tőle adatkiegészítés sem kérhető, pusztán megerősíti a kérelmező rendelkezésére álló adatok helytállóságát.

 

2.2. Igazolás a megerősítés eredményéről

A NAV az elektronikusan előterjesztett kérelemre a közölt adatokkal kapcsolatos lekérdezések eredményéről az igazolást elektronikusan állítja ki és azt a kérelmező elektronikus tárhelyére, vagy cégkapujára továbbítja.

A NAV a postán előterjesztett kérelemre kiállított igazolást a kérelmező NAV-hoz bejelentett lakóhely- vagy székhelycímére továbbítja.

Ha az ügyfél által megadott közösségi adószám nem érvényes, azonosító adatokra vonatkozó információt a NAV nem közöl.

A NAV az azonosító adatok megerősítésekor „pontos” vagy „pontatlan” választ ad. Az adatot akkor is pontatlannak minősíti, ha az hiányos, például név esetén nincs feltüntetve az adóalanyiság formája,  Gmbh, AG, S.A., Ltd., N.V., KG stb., címadat esetén pedig hiányzik a következő adatok valamelyike: irányítószám, a helység, a közterület neve, közterület jellege, vagy a házszám.

A telefonon érdeklődő ügyfeleknek a NAV nem automatikusan, hanem csak külön kérésre állítja ki és kézbesíti az igazolást a NAV-hoz bejelentett lakóhely- vagy székhelycímre, elektronikus tárhelyre.

Az írásbeli igazolásokat a NAV a kérelem előterjesztésétől számított 8 munkanapon belül küldi meg a kérelmezőnek.

A NAV a külföldi közösségi adószámot a külföldi adóhatóság, lekérdezés napján közzétett adatbázisa alapján erősíti meg.

Az igazolás csupán azt tanúsítja, hogy az ügyfél kezdeményezte tagállami üzletfele közösségi adószáma érvényességének megerősítését, valamint a közösségi adószámmal azonosított üzleti partnere azonosító adataira vonatkozó, az ügyfél rendelkezésére álló információ pontosságának igazolását. A kiállított igazolás tehát nem hatósági igazolás, így az illetékmentes.

Bővebb információt a közösségi adószámról a NAV honlapján elérhető, 27. információs füzet tartalmaz.

[1] Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.