Olaszországban új jogi szabályozás lépett életbe a Közösségen belüli ügyleteket végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan.

Technikai szempontból ezeket az új szabályokat 2011/02/24 óta alkalmazzák, a jogszabályi alapjuk a TANÁCS a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendeltének 23. cikke. Az új szabályozás szerint a nemzeti szereplőknek kérelmet kell benyújtaniuk az adóhatósághoz annak érdekében, hogy a közösségi kereskedelem folytatására előzetesen engedélyt kapjanak, amennyiben olyan közösségen belüli kereskedelmet kívánnak folytatni, amelyet a Tanács 2006/112/EK Irányelve alapján (a nemzeti szinten áfa-alanyként már nyilvántartásba vett, vagy nyilvántartásba vételért folyamadó személyek) benyújtandó összesítő nyilatkozatban be kell jelenteni. A kérelem benyújtását követő Áfa-célú kockázatelemzés 30 napon belül befejeződik, az adószámok érvényességére vonatkozó eredményt a VIES –rendszerbe beépítik.

Következésképpen 2011/02/24-től néhány kereskedő áfa alanyiságát felülvizsgálják, így azok adószáma a VIES adatbázisban már nem szerepel, vagy a törlés dátuma módosul.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a jövőben az olasz adóhatóság újra érvényessé teheti azokat az áfa azonosító számokat, amelyeket már töröltek, ez esetben új érvényesség kezdete dátumot fognak meghatározni, mely időponttól kezdve a kereskedő ismét végezhet Közösségen belüli kereskedelmet.

Jogi szempontból Olaszország automatikusan érvényes áfa alanyként jeleníti meg, azaz érvényes közösségi adószámmal jeleníti meg a VIES rendszerben azokat a nemzeti szereplőket, akik közösségi ügyleteket végeztek, és 2009, illetve 2010 év folyamán rendszeresen nyújtottak be áfa bevallást és összesítő nyilatkozatot.

Ezen szereplők esetén a kezdő nap automatikusan az olasz áfa –alanyként történt nyilvántartásba vétel napja.

 

Emlékeztető a román közösségi adószámok érvényességéről

 

Romániában 2010.08.01-től kezdődően új jegyzéket hoztak létre a Közösségen belüli kereskedelmet folytatni kívánók részére. Minden adózó közösségi adószámát törölték a VIES-rendszeben, aki nem kérte a nyilvántartásba vételét az új jegyzékében, ennek következtében sok román közösségi adószám 2010.08.01-jén érvénytelenné vált. 

A VIES rendszerben ismét érvényessé válik mindazon román adózóknak a Közösségi adószáma, akik kérvényezik a jegyzékbe történő felvételt, és ehhez a román adóhatóság is hozzájárul.

A Közösségen belüli kereskedelmet folytatók jegyzékében csak azok az adózók szerepelhetnek, melyek engedélyt kaptak Közösségen belüli kereskedelem végzésére.