Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó szabálya értelmében a harmadik országbeli adóalanyoknak kötelező pénzügyi képviselőt megbízniuk, ha a Közösség területén gazdasági céllal nem telepedtek le, de Magyarországon teljesített ügyleteik után adófizetési kötelezettségük keletkezik.

Mivel 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságot harmadik országként kell kezelni, a pénzügyi képviselő megbízása a Magyarországon (és a Közösség más tagállamában) nem, de az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett – gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező – adóalanyoknak kötelező. Ez a kötelezettség vonatkozik mind a Magyarországon már korábban regisztrált, mind pedig a jövőben regisztráló egyesült királyságbeli adóalanyokra.

Ha az érintett egyesült királyságbeli adóalanynak a Közösség területén állandó telephelye van, és azt a kilépést követően is fenntartja, akkor nem tekinthető harmadik államban letelepedettnek, és nem kötelezett pénzügyi képviselő bejelentésére, azonban dönthet úgy, hogy az Áfa tv-ben szabályozott jogainak gyakorlására, kötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bíz meg. Ha azonban nem rendelkezik a Közösség területén állandó telephellyel, akkor kötelező pénzügyi képviselőt megbíznia és azt a NAV-hoz bejelentenie.

Nem kötelező továbbá pénzügyi képviselő igénybevétele abban az esetben, ha az egyesült királyságbeli adóalany olyan ügyletet teljesít belföldön, mely után az adófizetési kötelezettségének a nem uniós egyablakos rendszeren keresztül tesz eleget.

A pénzügyi képviselővel kapcsolatban az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény további rendelkezéseket tartalmaz. Eszerint az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. A NAV a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozásnak adószámot állapít meg. Az adóazonosító számmal már rendelkező vállalkozásnak nem kell ismételten kérnie a nyilvántartásba vételét, esetükben csupán a pénzügyi képviselő bejelentésére van szükség.

A belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles külföldi vállalkozás magyar adószáma nem válik érvénytelenné a brexit után sem, ez azonban nem jelenti azt, hogy ha arra kötelezett, ne kellene pénzügyi képviselőt megbíznia és bejelentenie a NAV-hoz.

A külföldi vállalkozás pénzügyi képviselőjét a ’T201 jelű, a pénzügyi képviselő képviseletében eljáró magánszemélyt pedig az EGYKE-adatlapon jelentheti be.

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztálya PM/3943/2021; Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Ütf-65/2021]