Írásbeli észrevételt az adószámlát vezető, illetékes igazgatósághoz címzett levélben lehet megtenni. Az igazgatóság levelezési címéről a kivonat első oldala tájékoztat, de az a www.nav.gov.hu internetes oldal ügyfélszolgálatok menüpontjában is megtalálható. Az észrevételben meg kell nevezni az érintett adónemet, részletezni kell az eltérést és csatolni kell a bevallás, a NAV-határozat, vagy a befizetési bizonylat, és minden egyéb olyan dokumentum másolatát is, amellyel az adószámla rendezése, korrekciója alátámasztható.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek ePapíron nyújthatják be észrevételeiket.

Az észrevétel megtehető a kivonattal megküldött „Észrevétel adószámla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesítőre” elnevezésű nyomtatványon, amely a NAV honlap Letöltések-egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták menüpontján belül is elérhető.