A NAV az adószámlán tartja nyilván az adókötelezettségeket, beleértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket is, a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat, átvezetéseket. Ezek ügyfelenként és ezen belül adónként (köztehernemenként), költségvetési támogatásonként elkülönítve szerepelnek.

Fontos, hogy az adószámlán szerepeljen minden olyan adat, amiből megállapítható, hogy

  • milyen formában, milyen gyakorisággal nyújtott be bevallást az adózó,
  • a bevallások alapján mennyi adót kell vagy kellett fizetni,
  • a kötelezettségeket mikor és milyen összegben kell vagy kellett teljesíteni,
  • az egyes kötelezettségeket mikor, hogyan, milyen mértékben és határidőben teljesítette az adózó.

Nem jelennek azonban meg az adószámlán azok a kötelezettségek, amelyek a NAV-hoz kizárólag végrehajtás céljából kerültek. Ilyenek többek között az adók módjára behajtandó köztartozások, vagy a külföldi megkeresés alapján nyilvántartott, adóként kezelendő kötelezettségek, például a külföldi adótartozás, a külföldi járulék is. Ezeket valamely más szerv, illetve hatóság a saját „alapnyilvántartásában” már szerepelteti. Így a NAV nem az adószámlán, hanem attól elkülönítve, a végrehajtási nyilvántartásban követi nyomon ezeknek a végrehajtását, a tartozás alakulását, megtérülését.