1. A VEGYES BIZOTTSÁG 1/2009 HATÁROZATA AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. JEGYZŐKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2009. február 24.) (2009/403/EK) (Egységes szerkezetben) (MAGYAR)

  2. A szén- és acéltermékek listája 1996 (angol)