SVÁJC

  1. 3. számú Jegyzőkönyv: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről (magyar)

  2. AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 2/2014 HATÁROZATA (2014. május 13.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról (2014/292/EU)

  3. MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

  4. AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 2/2016 HATÁROZATA(2015. december 3.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz catolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról [2016/121] 

  5. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

PÁN - EURÓ - MEDITERRÁN JEGYZŐKÖNYVEK

  1. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (magyar)

  2. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  3. Az Európai Közösség más európai országok közötti és az euró-mediterrán partnerségben résztvevő országok közötti kereskedelemben használt kedvezményes származási szabályok kézikönyve (magyar)

  4. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (2023/1531)
  5. AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 2/2021 SZ. HATÁROZATA (2021. augusztus 12.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak a származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/1859]