1. A BIZOTTSÁG 2011/122/EU számú HATÁROZATA (2011. február 22.) a Saint Pierre és Miquelonról behozott bizonyos halászati termékek tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozatban meghatározott származási szabályoktól való eltérésről (az értesítés a C(2011) 986. számú dokumentummal történt) (2011/122/EU) (MAGYAR)
  2. Helyesbítés a Saint Pierre és Miquelonról behozott bizonyos halászati termékek tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozatban meghatározott származási szabályoktól való eltérésről szóló, 2011. február 22-i 2011/122/EU bizottsági határozathoz