1. 4. számú JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

  2. A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. május 14.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről (2008/438/EK, Euratom)

  3. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  4. AZ EU–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2016 sz. HATÁROZATA (2016. január 20.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv helyettesítéséről

  5. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

  6. AZ EU–ÉSZAK-MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2021 sz. HATÁROZATA (2021. szeptember 9.) ’az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás’-nak a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/1931]

  7. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (2023/1531)