1. 4. számú Jegyzőkönyv: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módozatairól (magyar)

  2. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (magyar)

  3. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  4. JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-mediterrán megállapodáshoz, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, Máltának, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából
  5. A TANÁCS (EU) 2015/702 HATÁROZATA (2007. július 13.)az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Málta, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról