1. A TANÁCS HATÁROZATA (2012. június 25.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és a kereskedelemről szóló IV. részének ideiglenes alkalmazásáról (2012/734/EU)
  2. MEGÁLLAPODÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról (A származási szabályokat tartalmazó II. Melléklet a dokumentum 1803. oldalán található.)
  3. Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról (2013/C 204/01)
  4. Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika (Costa Rica, Salvador) közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról (2013.09.28., L 257/1)
  5. AZ EU–KÖZÉP-AMERIKA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2020 HATÁROZATA (2020. december 14.)a II. melléklet (A „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről) 2. függelékének (A nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében végrehajtandó megmunkálások vagy feldolgozások listája) módosításáról [2021/45]
  6. AZ EU–KÖZÉP-AMERIKA TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2020 HATÁROZATA (2020. december 14.) a megállapodás II. mellékletének (A „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről) 15., 16., 19., 20. és 30. cikkére vonatkozó, az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal, a számlanyilatkozatokkal, az elfogadott exportőrökkel és a származási igazolások ellenőrzésével kapcsolatos magyarázó megjegyzések bevezetéséről [2021/46]
  7. AZ EU–KÖZÉP-AMERIKA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2023 HATÁROZAT (2023. június 29.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. melléklete (A „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről) 2. függelékének (A nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében végrehajtandó megmunkálások vagy feldolgozások listája) és 2A. függelékének (Kiegészítés a nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében végrehajtandó megmunkálások és feldolgozások listájához) módosításáról [2023/2442]

Eltérések:

  1. A BIZOTTSÁG 977/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 11.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Közép-Amerikából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről