JORDÁNIA

  1. AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2022 HATÁROZATA (2022. március 15.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve módosításáról [2022/1476]
  2. AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2021 HATÁROZATA (2021. április 15.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/742]

  3. Az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. számú Jegyzőkönyv módosításáról (magyar)

  4. AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2010 HATÁROZATA (2010. szeptember 16.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hasemita Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról (2010/575/EU) (MAGYAR) (magyar)

  5. AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2016 HATÁROZATA (2016. július 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 3. jegyzőkönyvében foglalt rendelkezéseknek a származó termék fogalmának meghatározása, valamint a nem származó anyagokon bizonyos, a kijelölt fejlesztési övezetekben és ipari területeken előállított termékkategóriák származó helyzetének megszerzése érdekében végzendő és a szíriai menekültek és jordániaiak foglalkoztatásának növelésével összefüggő megmunkálások vagy feldolgozások listája tekintetében történő módosításáról [2016/1436] 

  6. AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG 1/2018 HATÁROZATA (2018. december 4.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai és másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás 3. jegyzőkönyve rendelkezéseinek a származó termék fogalmának meghatározása, valamint a nem származó anyagokon bizonyos, a Jordán Hásimita Királyság területén előállított és a szíriai menekültek és jordániaiak foglalkoztatásának növelésével összefüggő termékkategóriák származóvá minősítése érdekében végrehajtandó megmunkálások vagy feldolgozások listája tekintetében történő módosításáról [2019/42]

PÁN - EURÓ - MEDITERRÁN JEGYZŐKÖNYVEK

  1. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (magyar)

  2. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (C/2024/3107)
  3. Az Európai Közösség más európai országok közötti és az euró-mediterrán partnerségben résztvevő országok közötti kereskedelemben használt kedvezményes származási szabályok kézikönyve (magyar)

  4. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (C/2024/1637)