1. 4. számú Jegyzőkönyv: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről (MAGYAR)

  2. 4. számú Jegyzőkönyv módosítása (határozat): egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (MAGYAR)

  3. 4. számú Jegyzőkönyv módosítása: az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából (MAGYAR)

  4. MEGÁLLAPODÁS levélváltás formájában az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a mezőgazdasági termékekre, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, valamint a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro- mediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1. és 2. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról (MAGYAR) 2010. január 1-jén lép hatályba

  5. 4. számú Jegyzőkönyv módosítása: JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

PÁN - EURÓ - MEDITERRÁN JEGYZŐKÖNYVEK

  1. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (MAGYAR)

  2. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  3. Az Európai Közösség más európai országok közötti és az euró-mediterrán partnerségben résztvevő országok közötti kereskedelemben használt kedvezményes származási szabályok kézikönyve (MAGYAR)
  4. Tájékoztató az importőrök részére - Izraelből a Közösségbe történő behozatal

  5. A Ciszjordániából származó termékekre nem alkalmazható az EK Izrael megállapodásban előírt preferenciális vámeljárás. A Brita GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg Hafen ügyben hozott ítélet - C 386/08.

  6. Az Európai Unió Bírósága - 14/10. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Ciszjordániából származó termékekre nem alkalmazható az EK Izrael megállapodásban előírt preferenciális vámeljárás A C 386/08. sz. ügyben hozott ítélet - Firma Brita GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen)