1. 4. számú jegyzőkönyv: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről (MAGYAR)

  2. 4. számú jegyzőkönyv módosítása: Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából (MAGYAR)

  3. AZ EU–EGYIPTOM TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2010 HATÁROZATA (2010. augusztus 3.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról (2010/568/EU) (MAGYAR)

  4. AZ EU–EGYIPTOM TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2014 HATÁROZATA (2014. szeptember 4.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról (2016/C 67/04)

  5. AZ EU–EGYIPTOM TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2015 HATÁROZATA (2015. szeptember 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv felváltásáról [2015/2435]

  6. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

  7. A PÁN-EUROMEDITERRÁN PREFERENCIÁLIS SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ REGIONÁLIS EGYEZMÉNNYEL LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2023 HATÁROZATA (2023. december 7.) a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény módosításáról [2024/390]

PÁN - EURÓ - MEDITERRÁN JEGYZŐKÖNYVEK

  1. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (MAGYAR)

  2. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (C/2024/3107)
  3. Az Európai Közösség más európai országok közötti és az euró-mediterrán partnerségben résztvevő országok közötti kereskedelemben használt kedvezményes származási szabályok kézikönyve (magyar)