EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG (EGT)

  1. 4. számú Jegyzőkönyv: származási szabályok (MAGYAR)

  2. AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 4/2011 HATÁROZATA (2011. február 11.) az EGT-megállapodás 4. jegyzőkönyvének (Származási szabályok) módosításáról (MAGYAR)

  3. AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 71/2015 HATÁROZATA (2015. március 20.) az EGT-megállapodás 4. jegyzőkönyvének (származási szabályok) módosításáról

PÁN - EURÓ - MEDITERRÁN JEGYZŐKÖNYVEK

  1. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (MAGYAR)

  2. A Bizottság közleménye pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásának időpontjáról (2019/C 158/06)

  3. Az Európai Közösség, más európai országok közötti és az euró – mediterrán partnerségben résztvevő országok közötti kereskedelemben használt kedvezményes származási szabályok kézikönyve (MAGYAR)

  4. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE  a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (2023/1531)