1. III. melléklet: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről (magyar)

  2. Magyarázó megjegyzések a III. melléklethez - 2003-ra vonatkozóan (magyar)

  3. Magyarázó megjegyzések a III. melléklethez - 2005-re vonatkozóan (magyar)

  4. Az EK és a Chilei Köztársaság közötti társulást létrehozó Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve (magyar)

  5. Az EK és a Chilei Köztársaság közötti társulást létrehozó Megállapodás második kiegészítő jegyzőkönyve (magyar)

  6. A VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL ÉS A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOKKAL FOGLALKOZÓ EU–CHILE KÜLÖNBIZOTTSÁG 1/2012 HATÁROZATA (2012. március 27.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. mellékletről (2012/346/EU)

  7. Az EU-CHILE TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG 2/2015 HATÁROZATA (2015. november 30.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás III. melléklete III. címe közvetlen szállításról szóló 12. cikkének felváltásáról [2017/958]

  8. HARMADIK KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából