1. A TANÁCS 1528/2007/EK RENDELETE (2007. december 20.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (MAGYAR)

  2. A TANÁCS 1217/2008/EK RENDELETE (2008. december 8.) az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletének a Zambiai Köztársaságnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók vagy államok listájára való felvétele céljából történő módosításáról (MAGYAR)

  3. A BIZOTTSÁG   1387/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. november 14.) a gazdasági partnerségi   megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban   meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok)   csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások   alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének   módosításáról

  4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1076 RENDELETE (2016. június 8.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (átdolgozás)

  5.